TLGS_Chương 61

Lê lết không biết đời nào mới edit xong truyện, phim thì sắp ra. Dự là hết phim cũng chưa edit xong quá. Chương này hơi hay hay theo cảm nhận cá nhân của ta, ai còn đọc tr này cho ta xin cái cmt cho khí thế nèo. Đăng tiếp gần chục chương r mà tr chưa có gì hot, cmt cũng vắng bóng khỏi nhà. buồn lòng quá huhu :(( Đọc tiếp

TLGS_Chương 60

Chủ ý

 

Toàn bộ gia tộc họ Âm không đi theo quân Hán dời đô tới Lạc Dương, ngoại trừ đại bộ phận dòng tộc vẫn ở lại Tân Dã, ngay cả vài trăm nhân khẩu ở Uyển Thành cũng không sang đây. Âm Thức dẫn theo thê tử và nhị đệ Âm Hưng cùng hơn mười người đến ở tạm một căn nhà ven đường phía Tây Lạc Dương, đời Hán thành trì đều tách ra từ phường thị, khu phía Tây ngay cạnh chợ, nơi đó long xà hỗn tạp, đương nhiên không thực sự là chỗ ở lâu dài. Đọc tiếp

TLGS_Chương 57

Tài sản

 

Bởi vì cung Vị Ương ở Trường An bị lửa thiêu rụi, việc sửa sang cung điện lại tốn quá nhiều thời gian công sức, vì thế Canh Thủy đế Lưu Huyền quyết định cứ đóng đô ở Lạc Dương trước, Lưu Tú nhận chức Ti đãi giáo úy, đi tới Lạc Dương trước để sửa sang cung điện.

 

Bổng lộc chức Ti đãi tăng hai nghìn thạch, quản lý ba vùng, Tam Hà cùng bảy quận của Hoằng Nông, trên uốn nắn trăm quan, dưới kiểm tra quận trưởng, quyền ngang cửu khanh. Chức vị quan trọng tay nắm thực quyền này, thực tế hơn cái chức Vũ Tín hầu có tiếng không có miếng kia nhiều. Đọc tiếp

TLGS_Chương 56

Trò chơi

 

Tân triều năm thứ tư, Hán triều tháng chín năm Canh Thủy thứ nhất, quân Hán tiến thẳng tới kinh đô Trường An, Tân triều đã không còn binh lực để điều khiển, Vương Mãng đành phải đại xá phạm nhân trong thành, cho đi đầu quân, uống máu ăn thề, sau đó lệnh cho nhạc phụ của mình là Sử Trạm dẫn dắt đội quân ô hợp do phạm nhân tạo thành xuất chiến. Đi tới Vị Hà, không chờ hai quân giao chiến, nhóm binh lính xuất than từ phạm nhân liền lập tức giải tán, không còn một bóng người. Tư lệnh Sử Trạm không biết làm sao, đành phải quay lại.

Đọc tiếp