TÚ LỆ GIANG SƠN-Lý Hâm


GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP

(Tú Lệ Giang Sơn)

Tác giả: Lý Hâm

Thể loại: Xuyên không, cung đấu, quốc đấu, phỏng chính sử, HE

Nguồn: Tàng thư  viện

Editor: Minh Nguyệt, Mẹ Tí

(3c đầu mượn của bạn  HOA QUỲNH bên 4rum rubyandme)

Số chương: 195c chính văn

NVC: Âm Lệ Hoa, Lưu Tú

1044777_333506210128243_1039785840_n

Chú thích: Tên truyện là tên ghép của Lưu Tú và Âm Lệ Hoa. Tú Lệ là tươi đẹp. Có thể hiểu theo 2 nghĩa: 1 là giang sơn tươi đẹp, 2 là giang sơn của Lưu Tú và Âm Lệ Hoa. (Tức Hán Quang Vũ Đế và Quang Liệt hoàng hậu). Cả 2 đều là nhân vật lịch sử có thật nha.

Đôi lời:
Nếu bạn thích chuyện Rau sạch 100% ===> Đây không phải gu của bạn

Truyện được viết dựa trên Chính sử… Nên tất cả những sự kiện, những con người đều là thật, tác giả chỉ thêm thắt, lí giải một số điều khi đọc sách sử chúng ta không hiểu mà thôi. Mong không nên hỏi Tại sao tác giả lại để nam chính như vậy, nữ chính như thế kia…
Trong truyện rất nhiều tuấn nam, nên ai thích soái ca cứ lăn vô đây, toàn hàng cực phẩm trung cực phẩm :))
Truyện có quốc đấu, có cung đấu, dùng nhiều Hán từ cổ, ta sẽ cố gắng hết sức để diễn giải nó ra theo ý hiểu, nhưng cách hành văn của ta không được mượt mà như lụa, nhiều đoạn có gì khó hiểu, mong quý độc giả bỏ qua xá tội cho 🙂

Chi tiết có thể tìm hiểu thêm tại:
Âm Lệ Hoa: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_L%E1%BB%87_Hoa

Lưu Tú: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_Quang_V%C5%A9_%C4%90%E1%BA%BF

Trailer 1 Phim “Tú Lệ Giang Sơn chi Trường Ca Hành”


Trailer 2 Phim “Tú Lệ Giang Sơn chi Trường Ca Hành”

––––•(-♥ Mục Lục ♥-)•––––

Giới thiệu

.°`°¤ø.Văn án.ø¤°`°.

Quyển 1: Thanh Long

Phần 1 – Âm Gia Nữ Sơ Trường Thành
Chương 1: Lưu tinh
Chương 2: Xuyên không
Chương 3: Mất trí nhớ
Chương 4: Tế tổ
Chương 5: Thị tứ
Chương 6: Đặng vũ
Chương 7: Khiêu gia
Chương 8: Bắt cóc
Chương 9: Giải cứu
Chương 10: Văn thúc

 

Phần 2: Lạch Phách Vương Tôn Khởi Nam Dương
Chương 11: Quan lễ
Chương 12: Ngẫu nhiên
Chương 13: Kháp giá
Chương 14: Tán dóc
Chương 15: Mật mưu
Chương 16: Bá cơ
Chương 17: Sấm ngữ
Chương 18: Bến mê
Phần 3: Tự Cổ Hồng Nhan Bạc Mệnh
Chương 19: Hợp mưu
Chương 20: Cáo bạch
Chương 21: Đột biến
Chương 22: Sinh tử
Chương 23: Lưu lương
Chương 24: Tự trách
Chương 25: Bột tinh

 

Phần 4: Sinh Li Tử Biệt Đoạn Nhân Tràng
Chương 26: Liên minh
Chương 27: Cưỡi trâu
Chương 28: Trường tụ
Chương 29: Nhượng lợi
Chương 30: Tìm nơi nương tựa
Chương 31: Sinh li
Chương 32: Tử biệt
Chương 33: Vĩ đồ

 

Phần 5: Lực Vãn Cuồng Lan Chiến Côn Dương
Chương 34: Đại giới
Chương 35: Ức tình
Chương 36: Tôn đế 1
Chương 37: Tôn đế 2
Chương 38: Tập binh
Chương 39: Báo tấn 1
Chương 40: Báo tấn 2
Chương 41: Cứu viện
Chương 42: Thần tích 1
Chương 43: Thần tích 2

 

Phần 6: Phong Mang Tất Lộ Hoa Khinh Cuồng
Chương 44: Tặng phẩm
Chương 45: Quyết sát 1
Chương 46: Quyết sát 2
Chương 47: Bẫy
Chương 48: Cầu hôn

Quyển 2: Bạch Hổ

xriyMYy

Phần 1: Hóa Hiểm Vi Di Xuất Tuyệt Cảnh
Chương 49: Duẫn hôn
Chương 50: Hôn lễ
Chương 51: Diện thánh
Chương 52: Phong vân
Chương 53: Khóc cáo
Chương 54: Trù nghệ 1
Chương 55: Trù nghệ 2
Chương 56: Trò chơi

Phần 2: Giao Long Nhập Hải Nhâm Ngao Du
Chương 57: Tài sản
Chương 58: Lạc Dương
Chương 59: Chia tay
Chương 60: Chủ ý
Chương 61: Hết nghi ngờ
Chương 62: Triệu Cơ
Chương 63: Đi theo

 

Phần 3: Vong mệnh thiên nhai lưỡng tương y
Chương 64: Đuổi theo
Chương 65: Dương mưu
Chương 66: Thương thế
Chương 67: Lưu Lâm
Chương 68: Vong mạng
Chương 69: Phá vòng vây
Chương 70: Nạn đói
Chương 71: Phiến thuật

 

Phần 4: Tâm Hệ Quân Hề Quân Nại Hà
Chương 72: Độ hà
Chương 73: Chỉ lộ
Chương 74: Ảnh sĩ
Chương 75: Nghị thân
Chương 76: Nại hà
Chương 77: Thâm tình

 

Phần 5: Mạch Thủ Lan San Tiếu Cựu Nhan
Chương 78: Trang tuân
Chương 79: Thủy kế
Chương 80: Hại thân
Chương 81: Bắt cóc
Chương 82: Con tin
Chương 83: Tiêu Vương

 

Phần 6: Vinh Nhục Bất Kinh Vân Quyển Thư
Chương 84: Quân thần
Chương 85: Tây chinh
Chương 86: Lưu lí
Chương 87: Trụy nhai
Chương 88: Vương hậu
Chương 89: Phản gian
Chương 90: Chia rẻ
Chương 91: Bức cung

 

Phần 7: Tam Hán Đỉnh Lập Long Đấu Dã
Chương 92: Phù thụy
Chương 93: Phong ma
Chương 94: Khuyến hàng
Chương 95: Thích oán

 

Quyển 3: Huyền Vũ

Tl1.png

Phần 1: Thân Vô Song Dực Vũ Không Hoa
Chương 96: Nghênh thân
Chương 97: Tụ thủ
Chương 98: Tịch nhật
Chương 99: Tặng lễ
Chương 100: Phong hầu
Chương 101: Tế miếu

 

Phần 2: Chấp Thủ Phiêu Linh Mạn Vũ Hà
Chương 102: Tống hoằng
Chương 103: Tao khang
Chương 104: Quốc tình
Chương 105: Hứa thị
Chương 106: Ái hận
Chương 107: Bỏ qua

 

Phần 3: Trường Kiếm Hà Xử Tố Li Thương
Chương 108: Đồ Thành
Chương 109: Nhục thi
Chương 110: Tiểu thắng
Chương 111: Từ quan
Chương 112: Thân chinh
Chương 113: Thế tội
Chương 114: Nhữ dư

 

Phần 4: Mẫu Nghi Thùy Tắc Huy Đồng Quản
Chương 115: Hôn phối
Chương 116: Đoạt tử
Chương 117: Lưu anh
Chương 118: Hỉ mạch
Chương 119: Phản hương
Chương 120: Động thai
Chương 121: Quách chủ
Chương 122: Phân vãn

 

Phần 5: Thiên Thì Đỗi Hề Uy Linh Hộ
Chương 123: Dụng tương
Chương 124: Tùy chinh
Chương 125: Hoàng tự
Chương 126: Tử mật
Chương 127: Bình loạn
Chương 128: Chấp mê
Chương 129: Nghĩa vương

 

Phần 6: Chủ Huy Nhược Định Thất Tiêu Tào
Chương 130: Vô hối
Chương 131: Quốc sách
Chương 132: Chương ngõa
Chương 133: Độc thiệt
Chương 134: Tinh tương
Chương 135: Trung lễ
Chương 136: Họa loạn

 

Phần 7: Hốt Phục Thừa Chu Mộng Nhật Biên
Chương 137: Nhân quả
Chương 138: Xem trò
Chương 139: Thích khách
Chương 140: Trần mẫn
Chương 141: Thân tang
Chương 142: Chiếu thư
Chương 143: Hồn thương

 

Quyển 4: Chu Tước

Tl2
Phần 1: Bỉ Hà Nhân Tai Hiên Dữ HI
Chương 144: Săn bắn
Chương 145: Chất uẩn
Chương 146: Quí trát
Chương 147: Tước Vương
Chương 148: Thịnh yến
Chương 149: Tàng cung

 

Phần 2: Bắc Tẩu Pha Tri Kì Ỷ Phục
Chương 150: Xuân huy
Chương 151: Phất hễ
Chương 152: Phân phong
Chương 153: Độ điền
Chương 154: Phúc họa
Chương 155: Ức Dương

 

Phần 3: Hãm Chi Tử Địa Nhiên Hậu Sinh
Chương 156: Triệu hí
Chương 157: Nhật thực
Chương 158: Trung phong
Chương 159: Cầu y
Chương 160: Lê Dương
Chương 161: Phi vũ
Chương 162: Đông sơn

 

Phần 4: Hà Đương Cộng Tiễn Tây Song Chúc
Chương 163: Động kinh
Chương 164: Chết yểu
Chương 165: Chân tướng
Chương 166: Phế lập
Chương 167: Nhu đạo
Chương 168: Chấp thủ

 

Phần 5: Lưu Tinh Tu Hề Vong Qui
Chương 169: Tâm kế
Chương 170: Thái tử
Chương 171: Bệnh phát
Chương 172: Thác cô
Chương 173: Kim huyệt
Chương 174: Ngoại giao
Chương 175: Cầu hôn

 

Phần 6: Thiên trường Địa Cửu Hữu Thì Tẫn
Chương 176: Thủ túc
Chương 177: Lộng tôn
Chương 178: Tình lí
Chương 179: Ý mễ
Chương 180: Thọ lăng
Chương 181: Tỉnh đan
Chương 182: Cao hoang
Chương 183: Tân khách

 

Phần 7: Thử Ái Miên Miên Vô Tuyệt Kì
Chương 184: Phong thiện
Chương 185: Đăng hà
Chương 186: Tức vị
Chương 187: Vu oan
Chương 188: Phân sai
Chương 189: Bốn năm
Chương 190: Lệ hoa
Chương 191: Kết thúc

 

Phiên ngoại
Chương 192:
Chương 193: Ngô quí tử
Chương 194: Dư vận
Chương 195: Vĩnh bình kí sự

 

 

92 thoughts on “TÚ LỆ GIANG SƠN-Lý Hâm

 1. luôn ủng hộ àh…cho minh xin pass chương 15 nhé..cảm ơn nhiều nhiều hjhj
  email:tieuthat87@yahoo.com.vn

 2. Nhờ cậu nhấn ” Like” ủng hộ mình cho bìa sách mình làm này nhá ^^, link FB ở dưới, cám ơn thật nhiều lắm ^^, toàn người nhà vô ủng hộ thui ^^ không à,hì

 3. ta là người mới, vì hâm mộ chị Lâm Tâm Như nên mới biết truyện này, vào đây đọc chờ phim coi, không ngờ truyện hay đến vậy, thanks nàng đã dịch, hy vọng sẽ không drop nửa chừng

 4. Cả tháng nay không vô. Giờ vô là được đọc các chương mới. Vui quá nàng ạ. Thanks nàng nhiều nha.

  P/S: Ta là fan của Ruby tỷ mười mấy năm rồi. Càng đọc càng muốn xem phim, mà 2014 mới chiếu cơ, chờ dài cả cổ :((

 5. Cám ơn bạn Minh Nguyệt edit những chương kế tiếp phụ Mẹ Tí! Mình đọc một lèo 5 chương… thiệt là đã. Mong chờ những chương tiếp theo.

 6. mình thích truyện này lắm, mấy nàng đừng quên edit truyện này nhé. Mặc dù hóng nhưng chắc mình đợi hoàn rồi mới xem. Nghe đâu LTN đã quay xong rồi, chuẩn bị chiếu ở TQ luôn rồi đấy 🙂 chúc các nàng năm mới nhiều sức khỏe và thành công nhé ❤

 7. Trước khi quyết định có đọc truyện hay xem phim ko? Bà con cho e hỏi cái. Truyện này kết thúc 2 anh chị có về với nhau ko?hay mỗi ng mỗi ngã, hay 1 ng sống 1 ng chết….em là em ko thích mấy cái vụ 1 truyện mà yêu mấy người đâu :((

 8. chị ạ! đây là lần đầu e đọc truyện ở trang này nên cũng ko hiểu cho lắm. Tại sao e đọc đến chương 53 r thì ko đọc đc nữa. Mọi ng cứ xin pass là thế nào ạ?

  • à, có 1 số chuoeng này các bạn ấy khóa lại vì lý do nào đó, mà muốn đọc thì phải có pas, pass được gợi ý hoặc phải đc bạn edit truyện kia gửi cho mới có, chị ko làm bộ này nên ko rõ nữa

 9. Cám ơn chủ nhà edit! Mình đan tìm truyện của Lý Hâm. Mình mới đọc xông một bộ của tác giả LH thấy cách viết về lịch sự rất hây nên muốn tìm tiếp dài bộ đọc. Mình thấy hố nầy rất sâu đó nhe bạn, 4 bộ lận đó cố len nghe.
  Wow có phim coi sau? Mình coi thử coi hay ko

 10. Nhìn truyện này mà tiếc quá! Chẳng có ai có thời gian edit cả.em Trăng chắc giờ đang bầu bí rồi nên chả có thời gian nhớ đến.mình thì bận con nhỏ cũng ko có thời gian mà edit nữa! Bạn nào có tâm tham gia edit di vì thực sự truyện nay rất hay!

 11. Khựa Khựa lại nhảy hố đọc truyện của Lý Hâm nữa, mình cũng theo dõi 1 bộ của tác giả này đó là Độc Bộ Thiên Hạ, hay lắm nhưng mà cũng nhức đầu dữ dội lắm vì ba cái tên của nhân vật thực sự là …. mình chỉ biết tên của hai nhân vật chính là Hoàng Thái Cực với Hải Lan Châu ngoài ra k hề nhớ nỗi mấy nv kia vi tên quá dài và khó nhớ, đọc mấy khúc có ra trận đánh nhau là ôi thôi không biết đang đọc cái j luôn, ngoài ra thì truyện dc edit rất mượt, nhưng mới có mấy chương ah TT..TT không biết khi nào lại có chương mới. Hôm nay đi loanh quanh tìm truyện k ngờ gặp đc bộ truyện này thực sự là rất sung sương. Lần đầu vào nhà nàng, cho nên mình xin phép đc gửi lời chào tới chủ nhà và lời cám ơn vì đã edit 1 bộ truyện hay ^^.

 12. Pingback: 秀丽江山(長歌行) Beautiful Country & Woman (Long Ballad) – 李歆 (Li Xin)

 13. Pingback: List ngôn tình xuyên không, cổ đại | ღ Liên Nhã Lâu ღ

 14. Pingback: List ngôn tình xuyên không hay | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ♥ PHI VŨ THIÊN CUNG ♥ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Lãnh đ

 15. Pingback: LIST XUYÊN KHÔNG | kaffesua

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s